PLAKIETKA

 

1) Kim jest wzorowy harcerz i zuch szczepu 305?

Legendy głoszą, że wzorowy harcerz i zuch szczepu 305 to osoba niepokonana, dzielna i wykazująca się braterstwem. Zawsze dba o swój mundur i dumnie go nosi, bo to właśnie jest jego znak rozpoznawczy. Nosi go nie tylko na zbiórki i inne aktywności, ale również do szkoły w piątki, aby inni wiedzieli z kim mają do czynienia. Dba o swój rozwój, nie lubi stać w miejscu, wszędzie go pełno, zdobywa nowe stopnie i sprawności, realizuje zadania zespołowe. Jest aktywny! Nikt się z nim nie nudzi, bierze udział w rajdach i biwakach, aby znać nie tylko swoją gromadę lub drużynę, a cały szczep! Przy tym nie zapomina o hufcu, chętnie bierze udział w zlocie hufca czy prezentuje swoje talenty na kakofonii. Służba nie jest mu straszna- na Akcja Znicz czy porządki podziemi przychodzi przynajmniej raz do roku. Spokojnie, nie trzeba robić tego wszystkiego, nie jesteśmy robotami. Wzorowy harcerz i zuch szczepu 305 przede wszystkim JEST. JEST na zbiórkach, JEST wzorem do naśladowania, JEST wsparciem dla kadry. W życiu codziennym wykazuje się harcerską/zuchową postawą. Zna i stosuje Prawo Zucha/Harcerza. Czy chcesz nim zostać?

2) Czym na zbiórkach i w życiu codziennym wyróżnia się wzorowy harcerz i zuch szczepu 305?

Poniżej zamieszczamy parę wskazówek, które pomogą Ci nim zostać!

- chodzi w mundurze na zbiórki oraz w piątki do szkoły.
- zdobywa stopnie i sprawności, realizuje zadania zespołowe, projekty = ROZWIJA SIĘ
- bierze udział w rajdach drużyny - bierze udział w akcjach szczepu (AZ, biwak szczepu)
- bierze udział w akcjach na forum hufca (start, zlot, kakofonia)
- bierze udział w pracach w porządkowych szczepu
- dba o dobrą frekwencję na zbiórkach - zna i stosuje w życiu codziennym Prawo Zucha/Prawo Harcerskie
- wykazuje w życiu codziennym harcerską, pełną braterstwa postawę.